Τι άλλες τεχνικές είναι διαθέσιμες για τη μυωπία/υπερμετρωπία;
Για την πρεσβυωπία;

Το LASIK/ LASEK είναι μία πολύ δοκιμασμένη τεχνική, που εφαρμόζεται από το 1989 και σε πολύ ευρεία κλίμακα, στις ΗΠΑ, από το 1994. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο τέτοιες επεμβάσεις το χρόνο γίνονται σ’αυτήν τη χώρα. Για τη χώρα μας δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, από ανέκδοτους ανεπίσημους υπολογισμούς, περίπου 6-10 χιλιάδες μάτια χειρουργούνται τον χρόνο σε όλη τη χώρα. Το LASIK/ LASEK Διορθώνει τη μακρινή όραση, όχι την πρεσβυωπία. Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής: Με χειρουργική ένθεση ενδοφακού, μπορεί να αντιμετωπιστούν υψηλότεροι βαθμοί μυωπίας και υπερμετρωπίας απ’ό,τι ο κερατοειδής επιτρέπει με το laser. Είναι ενδοφθάλμιο χειρουργείο που μοιάζει με επέμβαση καταρράκτη, με τομή. Και για την πρεσβυωπία υπάρχουν αντίστοιχοι ενδοφακοί υπό εξέλιξη, που συνδυάζονται με επέμβαση τύπου καταρράκτη. Για την πρεσβυωπία βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στο στάδιο της βελτίωσης μία άλλη τεχνική με χρήση ραδιοσυχνοτήτων, η conductive keratoplasty.