LASIK και LASEK – Τι πρέπει να γνωρίζουμε:

Με τον όρο διαθλαστική χειρουργική, περιγράφουμε τις επεμβάσεις αυτές που μας βοηθούν να απαλλαγούμε από τη μυωπία, την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό. Πρόκειται για επεμβάσεις λειτουργικές, οι οποίες αποσκοπούν στο να περιορίσουν την εξάρτησή μας από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής – και τα προβλήματα που αυτοί έχουν τυχόν δημιουργήσει.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ –Σε τι διαφέρει το LASIK από το LASEK και το Εpi-LASIK

Κερατοειδής καλείται το διαφανές πρόσθιο εξωτερικό τοίχωμα του ματιού, σε συνέχεια με το λευκό του ματιού. Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίζεται προσωρινά ένας φλοιός στον κερατοειδή (κρημνός, “flap”) κάτω από τον οποίο θα εφαρμοσθεί το laser και μετά θα επανατοποθετηθεί το flap. Στο μεν LASIK το flap είναι παχύτερο, στο δε LASEK πολύ λεπτότερο αποτελούμενο μόνο από το επιφανειακό στρώμα κυττάρων. Στο LASIK

κατά συνέπεια το laser γίνεται σε βαθύτερα στρώματα του κερατοειδούς. Με το LASIK μπορούμε να διορθώσουμε μεγαλύτερους βαθμούς μυωπίας, είναι ανώδυνο και η όραση σταθεροποιείται τάχιστα. Το LASEK (ή το Epi-LASIK με το οποίο έχει αρκετές ομοιότητες) προτιμάται όταν ο κερατοειδής είναι λεπτός ή όχι απόλυτα φυσιολογικός, τα μάτια ξηρότερα, η συνταγή χαμηλότερη και σε άτομα που είναι πιο πιθανό να τραυματιστούν κάποτε στα μάτια, για λόγους επαγγέλματος ή χόμπυ. Πρόκειται για μία πιο εξελιγμένη μορφή PRK (ήταν ιστορικά η πρώτη τεχνική laser μυωπίας), χωρίς τον μετεγχειρητικό πόνο.

Σχηματίζεται το flap Γίνεται η σμίλευση με το laser Το flap επανατοποθετείται στη θέση του

Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή του laser, το flap επανατοποθετείται πάνω στον υπόλοιπο κερατοειδή, ο οποίος έχει την ιδιότητα να το συγκρατεί χωρίς τη χρήση ραμμάτων.

Τι έχει εξελιχθεί στα μηχανήματα του l aser μυωπίας

Τα καινούργια μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μία πολύ λεπτή δέσμη laser, η οποία «πετάει» στα διάφορα τμήματα του κερατοειδούς (flying-spot laser). Έτσι, επιτρέπει μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην εγχείρηση, εξατομίκευση σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ματιού ξεχωριστά και την πραγματοποίηση του laser σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις τις οποίες τα παλαιότερα μηχανήματα δε θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν (όπως σε ήδη χειρουργημένα μάτια). Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αντίστοιχα διαγνωστικά μηχανήματα που έχουν εισαγάγει το χώρο στον συναρπαστικό κόσμο του Wavefront-guided/optimized & Topography guided customized ablation. Η επέμβαση πλέον γίνεται στα μέτρα του κάθε ματιού και δεν είναι η ίδια για όλους όσους έχουν την ίδια συνταγή στα γυαλιά τους.

Ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι για να δεχθούν LASIK/ LASEK;

Προεγχειρητικά γίνεται εκτεταμένος έλεγχος με τον τελειότερο εξοπλισμό, που θα βεβαιώσει ότι η επέμβαση μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Τυχόν υπάρχουσες οφθαλμολογικές ή συστηματικές παθήσεις, φάρμακα, εγκυμοσύνη κτλ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Είναι σημαντικό ο χειρουργός σας να σας πει κατά πόσον η επέμβαση είναι ασφαλής για σας. Περίπου ένας στους τέσσερις ασθενείς δεν είναι κατάλληλος. Πριν σκεφτείτε το LASIK/LASEK, πρέπει:

• Να είστε τουλάχιστον 18 ετών για χαμηλή μυωπία ή 21 ετών για υψηλή μυωπία και αστιγματισμό.

• Να έχετε σταθερή συνταγή στα γυαλιά ή τους φακούς επαφής για τουλάχιστον ένα χρόνο.

• Να έχετε σταματήσει να φοράτε τους μαλακούς φακούς επαφής 1 εβδομάδα πριν τον έλεγχο και το χειρουργείο, τους δε σκληρούς τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;

Τα μάτια του πρώτους μήνες μετά το χειρουργείο είναι ξηρότερα. Επίσης μπορεί να βλέπουμε φωτεινούς κύκλους τη νύχτα, που σταδιακά βελτιώνονται. Με τα καινούργια laser αυτό το φαινόμενο έχει περιοριστεί σημαντικά. Πιθανότητα μόλυνσης είναι 1 στις 2000, ενώ εξίσου σπάνια μπορεί να χρειαστεί το χειρουργείο LASIK να περιμένει λίγες εβδομάδες να ολοκληρωθεί με καινούργιο κρημνό/ flap. Η διαθλαστική χειρουργική  θεωρείται από τα ασφαλέστερα χειρουργεία, γι’αυτό και είναι από τα λίγα που γίνονται ταυτόχρονα και στα δύο μάτια. Η εκπαίδευση και η πείρα του χειρουργού σας είναι πολύ σημαντικές, τόσο για την επιλογή του ασθενούς που θα χειρουργηθεί και της κατάλληλης μεθόδου, όσο και για την επέμβαση αυτή καθαυτή – ιδίως για το στάδιο του σχηματισμού του φλοιού / flap στον κερατοειδή, όπου και συμβαίνουν οι περισσότερες από τις σπάνιες επιπλοκές.

Τι περιλαμβάνει ο προεγχειρητικός έλεγχος;

Για να είναι πλήρης ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 • Διαθλαστικός έλεγχος (συνταγή), τόσο πριν όσο και μετά από τις σταγόνες που διαστέλλουν την κόρη (μυδρίαση-κυκλοπληγία). Θα γίνει σύγκριση με συνταγές προηγουμένων ετών και θα επαναληφθεί τουλάχιστον μία φορά και την ημέρα της επέμβασης.
 • Τοπογραφία κερατοειδούς – εάν η μορφή του κερατοειδούς δεν είναι απόλυτα φυσιολογική η επέμβαση δεν γίνεται.
 • Εξειδικευμένη τοπογραφία Orbscan.
 • Έλεγχος wavefront/ πρόκειται για την εκτίμηση των μικρο-ανωμαλιών του κερατοειδούς που μας κάνουν να βλέπουμε φωτοστέφανα από τους προβολείς τη νύχτα. Πολλά μάτια μπορούν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα όταν η επέμβαση γίνεται με τεχνολογία wavefront.
 • Παχυμετρία κερατοειδούς. Οι πολύ λεπτοί κερατοειδείς αποτελούν αντένδειξη για επέμβαση.
 • Έλεγχος ξηροφθαλμίας. Με το LASIK ιδιαίτερα αυτή η ξηρότητα για αρκετό διάστημα θα επιταθεί.
 • Μέτρηση του εύρους της κόρης στο σκοτάδι. Το εύρος της σμίλευσης με το laser θα πρέπει να το υπερβαίνει.
 • Πλήρης οφθαλμολογική εξέταση, με εξέταση των βλεφάρων, των μυών που κινούν τα μάτια και τα κρατούν ευθυγραμμισμένα, του οπτικού νεύρου, της ενδοφθάλμιας πίεσης, του βολβού του οφθαλμού συμπεριλαμβανομένου του βυθού.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, μέτρηση των κυττάρων του κερατοειδούς, οπτικων πεδίων κ.α.

Τι πρέπει να αποφεύγουμε τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση;

 • Δεν τρίβουμε και δεν ακουμπάμε τα μάτια μας. Κοιμόμαστε με προστατευτικά καλύμματα πάνω από τα μάτια μας την πρώτη εβδομάδα.
 • Δεν αφήνουμε το νερό να πέφτει κατευθείαν πάνω στα μάτια την πρώτη εβδομάδα. Δεν κάνουμε μπάνιο σε πισίνα ή στη θάλασσα για 4 εβδομάδες.
 • Δεν ξεχνούμε τα κολλύριά μας και τα ραντεβού μας.