Ασφαλιστικά Ταμεία

Ο ιατρός είναι συμβεβλημένος με τα παρακάτω ασφαλιστικά ταμεία:

ypetha-gateΥ.Ε.Θ.Α.