Η εισαγωγή των υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές απαιτεί εκτός από την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και την υγειονομική καταλληλότητα. Ένας από τους πιο συχνούς υγειονομικούς λόγους αποκλεισμού είναι καταστάσεις που σχετίζονται με τα μάτια. Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια να ξεκαθαριστούν θέματα τα οποία πολύ συχνά προκαλούν συγχύσεις στους υποψηφίους, γι’ αυτό και θα δοθούν οι ορισμοί κάποιων όρων που χρησιμοποιούνται στις εγκυκλίους για τις στρατιωτικές σχολές και τα σώματα ασφαλείας.


ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαθλαστική Ανωμαλία: Η Μυωπία, ο Αστιγματισμός και η Υπερμετρωπία.
Διοπτρίες: Οι βαθμοί των διαθλαστικών ανωμαλιών (π.χ. όταν αναφέρεται ότι το όριο του αστιγματισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 διοπτρίες σημαίνει τους 5 βαθμούς.)
Σφαιρικό ισοδύναμο (ΣΙ): Όλες οι Στρατιωτικές Σχολές και τα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν για τα όριά τους το σφαιρικό ισοδύναμο. Αυτό προκύπτει από το άθροισμα της μυωπίας ή υπερμετρωπίας του υποψηφίου και του μισού του αστιγματισμού. Δηλαδή:
(ΣΙ)=μυωπία ή υπερμετρωπία + ½ αστιγματισμός
Αν λοιπόν για παράδειγμα κάποιος έχει 4 διοπτρίες (βαθμούς) μυωπία και 2 διοπτρίες (βαθμούς) αστιγματισμό τότε το σφαιρικό του ισοδύναμο είναι:
ΣΙ=4+(1/2 2)=5
Αντίστοιχα υποψήφιος με 3 βαθμούς υπερμετρωπία και 2 βαθμούς αστιγματισμό έχει σφαιρικό ισοδύναμο = 4. Από τον παραπάνω τύπο γίνεται φανερό ότι όταν ο υποψήφιος δεν έχει αστιγματισμό το σφαιρικό ισοδύναμο ισούται με τη μυωπία ή την υπερμετρωπία μόνο.
Οπτική Οξύτητα: Πόσο καλή είναι η όραση του υποψηφίου, αν δηλαδή ο εξεταζόμενος βλέπει και τις 10 μειούμενου μεγέθους γραμμές με τους αριθμούς στην οφθαλμολογική εξέταση δηλαδή έχει φυσιολογική όραση. Όταν η εξέταση γίνεται με τη χρήση γυαλιών τότε αναφερόμαστε στην «οπτική οξύτητα με διόρθωση» ενώ όταν η εξέταση γίνεται χωρίς τη χρήση γυαλιών τότε αναφερόμαστε στην «οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση». Όλες οι στρατιωτικές σχολές και τα σώματα ασφαλείας απαιτούν φυσιολογική οπτική οξύτητα δηλαδή οπτική οξύτητα 10/10. Αιτίες μείωσης της οπτικής οξύτητας στις ηλικίες των υποψηφίων είναι η αμβλυωπία ή αλλιώς το «τεμπέλικο μάτι» (βλέπε στις παθήσεις του κεντρικού μενού)
Δυσχρωματοψία: Η δυσκολία διάκρισης των χρωμάτων ή αποχρώσεων. Η δυσκολία αυτή έχει πολλές διαβαθμίσεις ως προς την σοβαρότητα. Όλες οι σχολές δέχονται υποψήφιους με ελαφρού βαθμού δυσχρωματοψία, δηλαδή υποψηφίους που τουλάχιστον μπορούν να διακρίνουν τα βασικά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε).
Παρακάτω οι Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας κατατάσσονται σε ομάδες με κοινές απαιτήσεις όσον αφορά την οφθαλμολογική εξέταση. Οι σχολές έχουν ταξινομηθεί από την πρώτη εώς την έκτη ομάδα με αυξανόμενο βαθμό απαιτήσεων.

OMAΔA 1

(ΣΣΕ) Σχολή Ευελπίδων (Σώματα)
(ΣΣΑΣ) Στρ. Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
(ΣΑΝ) Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής
Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER.

OMAΔA 2

(ΣΣΕ) Σχολή Ευελπίδων (Όπλα)
(ΣΙ) Σχολή Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών)
(ΣΜΥ) Σχολή Μον. Υπαξ. Στρατού Ξηράς
(ΣΤΥΑ) Σχολή Τεχνικών Υπαξ. Αεροπορίας
(ΣΥΔ) Σχολή Υπαξ. Διοικητ. Αεροπορίας
(ΣΑΕΑ) Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας *
(ΣΑ) Σχολή Αστυφυλάκων *
(ΛΣ) Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό 10/10 με ή χωρίς διόρθωση (γυαλιά) και αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4, 5 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο (βλέπε στους ορισμούς). Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER
* Επιπρόσθετα στη ΣΑΕΑ και τη ΣΑ ο Αστιγματισμός δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 διοπτρίες (βαθμούς).

OMAΔA 3

(ΣΝΔ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί)
(ΣΜΥΝ) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού
Η οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/10 σε κάθε οφθαλμό και με διόρθωση να φτάνει τα 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Αν υπάρχει μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 διοπτρίες, αν υπάρχει υπερμετρωπία να μην υπερβαίνει τις 3 διοπτρίες και αν υπάρχει αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες.
Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER, ΔΕΝ επιτρέπεται η επέμβαση ακτινωτής κερατοτομής (παλαιότερη επέμβαση διόρθωσης της μυωπίας που δεν εφαρμόζεται πια).

OMAΔA 4

(ΣΝΔ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι)
Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό 10/10 χωρίς διόρθωση (γυαλια). Επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER

OMAΔA 5

(ΣΙ) Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι)
Η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά να είναι χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες (η μέτρηση γίνεται με την διαδικασία της κυκλοπληγίας).
Επίσης κατά την εξέταση του στραβισμού θα πρέπει να έχουν: εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm.
ΔΕΝ επιτρέπεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με LASER (γίνεται έλεγχος με τοπογραφία κερατοειδούς).