Γιατί θα πρέπει να ελέγχουμε προληπτικά την όρασή μας

Η υγεία των ματιών μας σίγουρα αξίζει την καλύτερη φροντίδα μας. Ο τρόπος που ζούμε, η ικανότητά μας να εργαζόμαστε, να οδηγούμε το αυτοκίνητο, να διαβάζουμε και τόσες άλλες καθημερινές δραστηριότητες εξαρτώνται από την καλή υγεία των ματιών μας.
Ενας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος (check-up),ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο τη μέτρηση της όρασής μας αλλά και την αξιολόγηση της γενικότερης υγείας των ματιών μας με σκοπό τη διάγνωση τυχόν οφθαλμολογικών προβλημάτων, είναι απαραίτητος.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε το γεγονός ότι πολλές φορές στον οφθαλμολογικό έλεγχο (check-up) αποκαλύπτονται τα πρώτα σημάδια από ασθένειες όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η αρτηριοσκλήρωση, η σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α. Η έγκαιρη διάγνωση αυτών των προβλημάτων οδηγεί σε έγκαιρη αντιμετώπισή τους με την κατάλληλη αγωγή, φαρμακευτική ή χειρουργική.